เผยผลสำรวจ นักเดินทางอาเซียน ไม่พอใจที่นั่งอึดอัด มากเป็นอันดับ 1

เผยผลสำรวจ นักเดินทางอาเซียน ไม่พอใจที่นั่งอึดอัด มากเป็นอันดับ 1

“ทริปแอดไวเซอร์” เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ของโลก เผยผล สำรวจการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นครั้งแรกกลุ่มตัวอย่าง มาจากนักเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสิ้นกว่า 1,200 คนโดย 96% ของนักเดินทางทั้งหมดได้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงปี 2557 และอีก 94% ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วเมื่อปี 2556…