10 อันดับ สายการบินชั้นธุรกิจ ดีที่สุดในโลก ปี 2014

10 อันดับ สายการบินชั้นธุรกิจ ดีที่สุดในโลก ปี 2014

สกายแทรกซ์ (Skytrax) ประกาศผลรางวัล “เวิลด์แอร์ไลน์อวอร์ดส” ประจำปี 2014 หลังทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร ทั้งที่เป็นนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจำนวน 18.85 ล้านคน จากกว่า 105 สัญชาติ ที่ใช้บริการสายการบินกว่า 245 แห่งทั่วโลก ในประเภทชั้นธุรกิจ (business class) นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม…