Alive Museum พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 4 มิติ ที่กรุงโซล

Alive Museum พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 4 มิติ ที่กรุงโซล

Alive Museum พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตาที่ไม่ได้มีแค่ภาพ 3 มิติ แต่มีถึง 4 มิติ!! พบกับ Interactive Art ที่คุณสามารถถ่ายรูปคู่ สัมผัส เล่น และโต้ตอบกับศิลปะได้ ตั้งอยู่ใน…