ครึ่งวันที่ เซ็นทรัล พาร์ค ย่ำปอดเหล็กของชาวนิวยอร์ก

ครึ่งวันที่ เซ็นทรัล พาร์ค ย่ำปอดเหล็กของชาวนิวยอร์ก

พาเที่ยว เซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะใหญ่ระดับโลก แลนด์มาร์กสำคัญของนักท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่สุดหวงแหนของชาวนิวยอร์ก เที่ยววันเดียวก็ไม่หมด