ททท. จับมือ องค์กรนวัฒกรรมสังคม CreativeMOVE นำร่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ททท. จับมือ องค์กรนวัฒกรรมสังคม CreativeMOVE นำร่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ททท. จับมือ องค์กรนวัฒกรรมสังคม CreativeMOVE นำทีม 20 นักสร้างสรรค์มาร่วมออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ 20 ชุมชนต้นแบบนำร่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย…