นิตยสาร honeymoon+travel  ก้าวสู่ปีที่ 7 ส่งเสริมเที่ยวไทยกับโครงการ DREAM RESORT THAILAND AWARD 200

นิตยสาร honeymoon+travel ก้าวสู่ปีที่ 7 ส่งเสริมเที่ยวไทยกับโครงการ DREAM RESORT THAILAND AWARD 200

honeymoon+travel (ฮันนีมูน แอนด์ ทราเวล) นิตยสารท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และคู่รัก คู่ฮันนีมูน ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้อ่านและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ก้าวสู่ปีที่ 7  โดยบรรณาธิการบริหาร “คุณอนิวรรณ  อรุโณรัตน์” มีแนวคิดที่ต้องการสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ทในประเทศไทย ด้วยการจัดโครงการ DREAM…