ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต

ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต

หมูหิน.คอม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบินไทย แอร์เอเชีย และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันจัด Press Trip ปลูกป่าชายเลนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ … คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22–24 สิงหาคม…