“Hillsborough Chiangmai” (ฮิลส์โบโร่) เที่ยวอังกฤษที่เชียงใหม่!

“Hillsborough Chiangmai” (ฮิลส์โบโร่) เที่ยวอังกฤษที่เชียงใหม่!

ฮิลส์โบโร่ ที่พักเปิดใหม่ สไตล์อังกฤษ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ และมองเห็นวิวอันสวยงามของดอยสุเทพ บรรยากาศดีๆ แบบนี้ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกก็สัมผัสได้ที่เมืองไทย