เทศกาลแห่งสีสัน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Hongkong Land

เทศกาลแห่งสีสัน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Hongkong Land

เทศกาลแห่งสีสัน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Hongkong Land และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 57 ความสนุกสนานจะดำเนินต่อไปในดินแดนทั้ง 7