ภูเก็ตเชิญร่วมการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ของโลก Iron Man 70.3

ภูเก็ตเชิญร่วมการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ของโลก Iron Man 70.3

ภูเก็ตเชิญร่วมการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ของโลกIron Man 70.3     ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันIron Man 70.3 รายการกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรายการนึงนี้ เนื่องจากความสำเร็จยาวนานของการจัดการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา…