“Lego Hotel” โรงแรมเลโก้แห่งใหม่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น!

“Lego Hotel” โรงแรมเลโก้แห่งใหม่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น!

Legoland ธีมปาร์คชื่อดังที่มีกระจายอยู่ในหลายประเทศ อีกทั้งยังมีโรงแรมเลโก้ ที่พักแสนสนุกที่จะมอบความสุขให้แก่เด็กๆ และคนในครอบครัว กำลังจะมาเปิดที่ญี่ปุ่น ปีหน้าเจอกันแน่นอน!