ชมฟรี! Mini Light & Sound โชว์แสงสีเสียง ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

ชมฟรี! Mini Light & Sound โชว์แสงสีเสียง ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เชิญชมการแสดง แสง สี เสียง (Mini Light & Sound) ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

การแสดงแสง – เสียง ชุด “ศรีธรรมาโศกราช”

การแสดงแสง – เสียง ชุด “ศรีธรรมาโศกราช”

       นายสุเทพ  เกื้อสังข์  ผู้อำนวยการสำนักงานนครศรีธรรมราช  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.)  เปิดเผยว่า ททท. ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดลานวัฒนธรรม พร้อมการแสดง Mini Light…