Moomin Valley Park ธีมพาร์คมูมิน เปิดให้บริการแล้ว ที่แรกในญี่ปุ่น

Moomin Valley Park ธีมพาร์คมูมิน เปิดให้บริการแล้ว ที่แรกในญี่ปุ่น

หลังจากรอคอยกันมายาวนาน ในที่สุด Moomin Valley Park หมู่บ้านมูมิน ก็เปิดให้บริการแล้วที่ ริมทะเลสาบมิยาซาวะ ในเมืองฮันโนะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น 

‘Moomin Valley Park’ เตรียมเปิดโลกมูมิน  ฟินใกล้ๆ ที่ญี่ปุ่น

‘Moomin Valley Park’ เตรียมเปิดโลกมูมิน ฟินใกล้ๆ ที่ญี่ปุ่น

Moomin theme park สวนสนุกที่แฟนๆ มูมิน เฝ้ารอคอยมาตลอดระยะเวลา 5 ปี  เตรียมเปิดให้บริการแล้วในเดือนมีนาคม 2019 ที่ริมทะเลสาบมิยาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น