Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 งานดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ ใจกลางกรุงเทพ

Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 งานดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ ใจกลางกรุงเทพ

เทศกาลที่คนรักดอกไม้รอคอย “Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020” ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “The World” ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563