พระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 บูชาสถานของพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 บูชาสถานของพม่า

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ MThai และ Bangkok Airways ที่จัดกิจกรรม M Point ให้ร่วมสนุก และทำให้ความฝันในการไปเยือนดินแดนประเทศพม่าเป็นจริง แม้ว่าจริงๆ อยากจะไปมัณฑะเลย์ พุกาม มากกว่า แต่เมื่อโอกาสมาถึงอะไรก็ได้คว้าไว้ก่อน…