เทรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวใกล้ๆ บ้าน (Staycation)

เทรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวใกล้ๆ บ้าน (Staycation)

ท่องเที่ยวใกล้ๆ บ้าน (Staycation) เทรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวพักผ่อนภายในท้องถิ่นนั่นเอง ส่วนใหญ่จะสามารถเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักกับสถานที่