AIS D.C. ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ @The Emporium

AIS D.C. ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ @The Emporium

หลังจาก TCDC ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารไปรษณีย์บางรัก ย่านเจริญกรุง ทำให้บนชั้น 5 ของ The Emporium ได้ถูกปรับปรุง ทำเป็น “AIS D.C.” ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ และเป็นแหล่งรวมคนสร้างสรรค์และงานออกแบบ