ทำหนังสือเดินทาง (Passport) ที่สำนักงานต่างๆ ดังนี้

Home / ทิปท่องเที่ยว / ทำหนังสือเดินทาง (Passport) ที่สำนักงานต่างๆ ดังนี้

ก่อนจะไปเที่ยวต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนั่นคือ “หนังสือเดินทาง” หรือเรียกกันติดปากว่า “พาสปอร์ต (Passport)” สามารถขอยื่นเรื่องทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต (Passport) ได้ ที่สำนักงานต่างๆ ดังนี้

ทำหนังสือเดินทาง (Passport) ที่สำนักงานต่างๆ ดังนี้

ทำหนังสือเดินทาง (Passport) ที่สำนักงานต่างๆ ดังนี้

กรมการกงสุล
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2981-7171 โทรสาร 0-2981-7256

♦ สำนักงานหนังสือเดินทาง บางนา- ศรีนครินทร์ 
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 093 010 5246

♦ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
666 อาคาธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน)
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-4324-3441

♦ สำนักงานหนังสือเดินทางประจำศูนย์บริการไปทำงานต่างประเทศ
อาคารประกันสังคม (เขตพื้นที่ 3) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9

สำนักงานหนังสือเดินทางตามจังหวัดต่างๆ

♦ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655
โทรสาร 0-4324-3441

♦ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

♦ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

♦ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารสำนักงานบริหารส่วนจังหวัด เลขที่ 005 22 0001
ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-243-313-4 โทรสาร 045-243-301

♦ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-4940, 07727-4942-3 โทรสาร 0-7727-4941

♦ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4424-3132, 0-4424-3124 โทรสาร 0-4424-3133

ที่มา http://www.thaiembassy.jp/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา