ขบวนพาเหรด บอลลูน วันขอบคุณพระเจ้า เที่ยวนิวยอร์ก

ภาพบรรยากาศ ขบวนพาเหรดบอลลูนยักษ์ เมซีย์ เดย์ นิวยอร์ก 2014

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ภาพบรรยากาศ ขบวนพาเหรดบอลลูนยักษ์ เมซีย์ เดย์ นิวยอร์ก 2014

ห้างใหญ่เก่าแก่ของนิวยอร์ก ห้าง “เมซีย์” จัดงานวันขอบคุณพระเจ้า ในทุกวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งปี 2557 (2014) นี้ “วันขอบคุณพระเจ้า-แธงก์สกิฟวิ่ง เดย์ (Macy’s thanksgiving day parade) ” ตรงกับวันที่ 27 พ.ย. 14

ขบวนพาเหรดบอลลูนยักษ์ จาก เมซีย์ เดย์ นิวยอร์ก 2014

Macys-Thanksgiving-Day1

Macy’s Thanksgiving Day Parade

ขบวนพาเหรดก็ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสุดๆ ด้วยบอลลูนยักษ์รูปร่างต่างๆ เรียกว่า ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งคนขาวแรกเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเหนือ งานวันขอบคุณพระเจ้านี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาขอบคุณพระเจ้าที่ยังชีพรอดมาได้ท่ามกลางความยากลำบากเหลือแสน และวันนี้ก็กลายมาเป็นวันหยุดราชการของสหรัฐอเมริกา เมื่อประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ประกาศในปี พ.ศ.2406 ต่อมา ประธานาธิบดีแฟรงคลิน รูสเวลต์ ก็ประกาศเพิ่มว่า วันขอบคุณพระเจ้าคือวันพฤหัสฯ ที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน ฉลองกันอย่างอบอุ่นในช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็น

เมซีย์ เดย์ พาเหรด ซึ่งขึ้นชั้นตำนานแล้ว .. รอคอยในวันขอบคุณพระเจ้าในปีนี้ ปีหน้า และปีต่อๆ ไปกันนะ

ขบวนพาเหรดบอลลูนยักษ์ จาก เมซีย์ เดย์ นิวยอร์ก 2014

Macys-Thanksgiving-Day2

Macys-Thanksgiving-Day3

Macys-Thanksgiving-Day4

ขบวนพาเหรดบอลลูนยักษ์ จาก เมซีย์ เดย์ นิวยอร์ก 2014

Macys-Thanksgiving-Day6

Macys-Thanksgiving-Day7

ขบวนพาเหรดบอลลูนยักษ์ จาก เมซีย์ เดย์ นิวยอร์ก 2014

Macys-Thanksgiving-Day8

Macys-Thanksgiving-Day9

Macys-Thanksgiving-Day10

Macys-Thanksgiving-Day11

Macys-Thanksgiving-Day12

Macys-Thanksgiving-Day13

Macys-Thanksgiving-Day14

Macys-Thanksgiving-Day15

Macys-Thanksgiving-Day16

Macys-Thanksgiving-Day17

Macys-Thanksgiving-Day18

Macys-Thanksgiving-Day19

Macys-Thanksgiving-Day20

Macy’s thanksgiving day parade
ภาพจาก เว็บไซต์ happythanksgivingwishes.org/, www.ibtimes.com/ , www.timeout.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา