ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

ใครอยากเล่นปาหิมะแบบไม่ต้องเสียเวลาปั้น เราแนะนำที่นี่ ทะเลสาบ Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดปรากฏการณ์ประหลาด “ปั้นน้ำเป็นตัว (ด้วยฝีมือใคร..?)” ก้อนน้ำแข็งกลมกิ๊กที่เราเห็นอยู่นี้ ไม่น่าเชื่อว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวของน้ำและอุณหภูมิซึ่งเย็นจัด จนจับเป็นก้อนหิมะกลมเยอะแยะมหาศาลริมฝั่งทะเลสาบ หากมองจากที่ไกลออกไปดูคล้ายกับไข่มุกเรียงรายสวยงาม แท้ที่จริงแล้วคือ ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ !!

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ริมทะเลสาบ Michigan

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

ทะเลสาบ Michigan

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

……………………………………………………

ปรากฏการณ์น้ำแข็ง ลึกลับ ทะเลสาบ Michigan

ที่มา : http://planetoddity.com