โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา สิ่งก่อสร้างสุดน่าทึ่ง

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา สิ่งก่อสร้างสุดน่าทึ่ง

โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา, เอธิโอเปีย

วันนี้ Travel MThai ขอพาไปยังประเทศเอธิโอเปีย ในทวีปแอฟริกากัน หลายคนได้ยินชื่อแล้วคงไม่เคยคิดจะไปเที่ยว เพราะติดภาพความแห้งแล้งและยากจนของประเทศนี้ จนคนทั่วไปไม่รู้ว่า เอธิโอเปีย ยังมีสิ่งมหัศจรรย์รอเราอยู่ อย่างเช่น โบสถ์ศิลาแห่ง ลาไลเบลา เมื่อนักท่องเที่ยวมาเห็นแล้วแทบไม่อยากเชื่อว่า ความศรัทธาของคนเอธิโอเปีย ในศตวรรษที่13 ทำได้ขนาดนี้ และยากที่เราจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้ที่ไหนอื่นในโลก

โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปีย

โบสถ์ศิลาแห่ง ลาไลเบลา เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาหลายศควรรษ เป็นสถานที่ผู้คนที่เชื่อในศาสนาคริสต์ ต่างก็นิยมเดินทางมาเยี่ยมชม จัดเป็นสถานที่ศักสิทธิ์มาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 13 ชาวเอธิโอเปีย สร้างโบสถ์เหล่านี้ด้วยการ สกัดหินผา จากหินภูเขาไฟทั้งก้อนขนาดใหญ่ ถ้าแกะสลักหินให้เป็นโบสถ์ออกมาแล้ว จะมีความสูง 3 ชั้นได้สบายๆ ซึ่งโบสถ์ในดินแดน ลาไลเบลา ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,500 เมตร นอกจากนี้ มีระบบการระบายน้ำที่ชาญฉลาดและน่าทึ่ง

โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปีย

ใน ลาไลเบลา นั้นพบโบสถ์ลักษณะนี้ทั้งหมด 11แห่ง แต่งล่ะแห่ง มีความแตกต่างกัน และการตบแต่งที่งดงามวิจิตรด้วยการแกะสลัก เป็นยิ่งกว่างานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราว แห่งความเชื่อในศาสนาคริสต์ได้สวยงามและน่าทึ่ง ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบหอคอยทรงสูง และมีคูน้ำล้อมรอบ

โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปีย

รูปสถาปัตยกรรมที่พบ แบ่งออกได้เป็น 3ลักษณะ
1 เป็นวิหารถ้ำ คล้ายถ้ำตามธรรมชาติ ตบแต่งเป็นโบสถ์
2 เป็นโบสถ์ถ้ำสกัดหิน เจาะเข้าไปในแนวหน้าผา แบ่งออกเป้นหลายๆห้อง เชื่อต่อกันอย่างสลับสับซ้อน
3 เป็นรูปแบบ การสกัดหิดก้อนเดียว ขุดลึกลงไปในพื้น แล้วขุดคูล้อมรอบ พบการสร้างโบสถ์แบบนี้ เฉพาะในเมือง ลาไลเบลา ประเทศเเธิโอเปีย เท่านั้น ไม่พบว่ามีในภูมิภาคอื่นของโลก จุดนี้ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของที่นี่

โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปีย

ในจำนวนโบสถ์ศิลาแห่งลาไลเบลา ทั้ง 11 แห่งนั้น มีจำนวน 4 หลัง ที่น่าสนใจ คือตั้งเป็นอิสระด้วยการสกัดหินทั้งก้อน โดยไม่มีสิ่งใดค้ำจุน รอบด้านโปร่ง มีเพียงส่วนฐานเท่านั้นที่ตั้งอยู่บนหินผา และยังได้รับการแกะสลักตบแต่งอย่างปราณีต มีการระบายน้ำที่ดีอีกด้วย

โบสถ์ทั้ง4 ประกอบไปด้วย
Beta Medhand Alem (แปลว่า โบสถ์ของพระเยซูคริสต์)
Beta Mariam (แปลว่า โบสถ์พระแม่มารี)
Beta Amanuel ( โบสถ์อิมมานูเอล)
Beta Ghiorghis (โบสถ์จอห์น)

โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปียโบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปีย

อีก7หลังที่เหลือ สร้างในแบบกึ่งอิสระ มีเพียงมุมด้านหน้าเท่านั้นที่แกะสลักแยกจาผาหิน ส่วนชื่อโบสถ์แต่ล่ะหลังมาจากภาษาฮิบรู คำว่า beta ใกล้กับคำว่า Beth ซึ่งหมายถึง โบสถ์

โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปียโบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปีย

ความเป็นมาของ โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา

นักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อตรงกันว่า กษัตริย์พระนามว่า “ลาไลเบลา” มีดำริให้สร้างโบสถ์คริสต์ขึ้น มีตำนานกล่าวว่ากษัตริย์พระองค์นี้ถูกอนุชาวางยาพิษสลบไป 3 วัน ระหว่างนั้นถูกพาไปยังสวรรค์ และเห็นเมืองที่แกะสลักจากหินผา ส่วนอีกบางตำนานกล่าวว่า กษัตริย์ถูกพาไปยัง เยลูซาเลม พระองค์สัญญาว่า เมื่อกลับไปแล้วจะสร้างเยลูซาเลมใหม่ ตำนานอันหลังนี้ นักโบราณคดีเชื่อถือมากกว่าตำนานแรก

โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปีย

โบสถ์แต่ล่ะหลัง คาดใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จนานถึง 24 ปี เรามักจะเห็นว่าบ้านเรือนของชาวเอธิโอเบียส่วนใหญ่ทำด้วยดิน แต่ไม่น่าเชื่อว่า โบสถ์แห่งนี้จะสามารถสกัดหินใต้ดิน ออกมาเป็นโบสถ์ได้น่าทึ่งขนาดนี้ จนในปัจจุบันทางยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็นเป็นมรกดโลกแล้วตั้งแต่ ในปี ค.ศ.1978 สมาชิกท่านใดมีโอกาสได้ไปเที่ยวยัง ลาไลเบลา ก็ถ่ายรูปกลับมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ

โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปียโบสถ์ศิลา ลาไลเบลา เอธิโอเปีย


View Larger Map

โบสถ์ศิลา ลาไลเบลา ประเทศเอธิโอเปีย

ข้อมูลและภาพ : travel.cnn.com / weareimpact.com
เรียบเรียงโดย Travel MThai