งาน “ Art of Salt “ ถนนเกลือ บ้านแหลม จ. เพชรบุรี

งาน “ Art of Salt “ ถนนเกลือ บ้านแหลม จ. เพชรบุรี

งาน “Art of Salt “ ถนนเกลือ บ้านแหลม จ. เพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เครือข่าย Biz…