ม่อนตะวัน ม่วนทั้งวัน งามทั่วดอย

ม่อนตะวัน ม่วนทั้งวัน งามทั่วดอย

ม่อนตะวัน ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับม่อนแจ่ม มีความสูง 1,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล และศูนย์โครงการหลวงหนองหอย เป็นจุดชมวิว 360 องศาที่ยอดเยี่ยม