โครงการดีๆ ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย

โครงการดีๆ ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และเว็บไซต์หมูหิน ดอทคอม ร่วมกันจัดกิจกรรมสอนน้องถ่ายภาพขึ้น เพื่อให้ความรู้ทางการถ่ายภาพกับน้องๆ เยาวชน สร้างเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้ชื่อโครงการ “ ต้นกล้าตากล้อง ท่องเที่ยวไทย…