อุทยานลิงภูเขา จิโคกุดานิ ประเทศญี่ปุ่น

อุทยานลิงภูเขา จิโคกุดานิ ประเทศญี่ปุ่น

หน้าหนาวเริ่มเข้ามาแล้ว ในประเทศแถบอากาศเย็นต่างพากันหาบ่อน้ำร้อน เพื่อแช่คลายหนาวกัน แต่ยังมีกลุ่มสัตว์ชนิดหนึ่งที่น่าอิจฉาที่สุด ซึ่งมีบ่อน้ำพุร้อนไว้แช่อย่างสบายอุรา ก็คงจะเป็นเหล่าฝูงลิงหิมะที่ “อุทยานลิงภูเขาจิโคกุดานิ“ หรือ อุทยานลิงภูเขา(ลิงหิมะ) จิโกกุดานิ” (Jigokudani Monkey Park) อุทยานที่เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหิมะที่มีชื่อเสียงในเขตเมืองยามาโนะอุจิ (Yamanouchi)…