วิธีลดอาการเจ็บแน่น-ปวดหู ปัญหาการโดยสารเครื่องบิน

วิธีลดอาการเจ็บแน่น-ปวดหู ปัญหาการโดยสารเครื่องบิน

เบื้องต้นของ วิธีลดอาการเจ็บแน่น-ปวดหู ปัญหาการโดยสารเครื่องบิน อาทิ เคี้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอม กลั้นหายใจแล้วใช้นิ้วมือบีบจมูก ปิดปากแน่น แล้วเบ่งลมหายใจออก