“City Lion” เมืองโบราณใต้น้ำ อายุนับพันปี!

“City Lion” เมืองโบราณใต้น้ำ อายุนับพันปี!

ถูกค้นพบในประเทศจีน เป็นเมืองโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำ อายุนับพันปี ใต้ทะเลสาบเชียนเต่ามณฑลเจ้อเจียง ตอนนี้กลายเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์