Jonkoping เมืองเล็กๆ ดินแดนแห่งพิพิธภัณฑ์ของสวีเดน

Jonkoping เมืองเล็กๆ ดินแดนแห่งพิพิธภัณฑ์ของสวีเดน

ช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปดูงานที่ เมือง Jonkoping (เยินโชปิง) ประเทศสวีเดน ซึ่งจริงๆ แล้วนั้น เป็นการไปดูงานเกี่ยวกับ การแข่งขันเกมส์ Esport ระดับโลกที่มีชื่องานว่า Dreamhack…