เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ต้องกลัวหลงด้วย Samurai Wifi + Apps แนะนำ

เที่ยวญี่ปุ่น ไม่ต้องกลัวหลงด้วย Samurai Wifi + Apps แนะนำ

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ช่วงนี้ ใครๆ ก็ไปญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งก็เกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างที่อำนวย เช่น คนไทยไปญี่ปุ่น ไม่ต้องทำวีซ่าแล้ว, Thai AirAsia X มี…