ทรีท็อป วอล์คกิ้ง .. ท่องป่า สัมผัสลมหายใจของสิงคโปร์

ทรีท็อป วอล์คกิ้ง .. ท่องป่า สัมผัสลมหายใจของสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนใต้ของมาเลเซีย ด้วยข้อจำกัดของขนาดประเทศ ทำให้สิงคโปร์ไม่ได้มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเหมือนประเทศอื่นๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในเมื่อประเทศตั้งอยู่บริเวณทางช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในภูมิภาคนี้ ด้วยการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ทันสมัย จนมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของภูมิภาคไปโดยปริยาย ทรีท็อป วอล์คกิ้ง ท่องป่า สัมผัสลมหายใจของสิงคโปร์…