รายได้จากการท่องเที่ยว 2554

ททท. ตั้งเป้าปี 54 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 16.5 – 16.6 ล้านคน

ททท. ตั้งเป้าปี 54 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 16.5 – 16.6 ล้านคน

ททท.ตั้งเป้าปี 54 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 16.5 – 16.6 ล้านคน   ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ในปี 54 ...