ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต

ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี และอารยธรรมที่มีความเป็นมาช้านาน ทั้งหมดถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวิถีชีวิต และสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะวัดวาอาราม ที่มีความวิจิตรงดงาม แสดงให้เห็นถึงความละเมียดละไม และแรงศรัทธาในการสร้าง travel.mthai.com ขอพาคุณไปท่องเที่ยวเสริมบุญอีสานตอนกลาง กับการ ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต มาดูกันว่าจะมีที่ไหน จังหวัดอะไรบ้าง

ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต

ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง

แผ่นดินอีสานตอนกลาง ที่ว่า นั่นก็คือ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ตามตำนานพระอุรังคธาตุ ตำนานพระเจ้าเหยียบโลก และพงศาวดารเมืองเหนือ ต่างกล่าวถึงสถานที่ที่ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้มาประดิษฐาน ดังคำบอกเล่าผ่านทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น ศิลาจารึก ใบเสมา พระธาตุเจดีย์ ที่มีความเก่าแก่นับพันปี

พระบรมสารีริกธาตุและพระอุรังคธาตุ นั้น ถือเป็นตัวแทนขององค์ศาสดาพระพุทธเจ้า หากมีโอกาสมากราบไหว้บูชา ก็จะเกิดอานิสงส์อย่างแรงกล้า หากยิ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วยพุทธบารมี และพุทธานุภาพด้วยแล้ว ก็จะส่งผลให้การอธิษฐานจิตสำเร็จผลสมดังปรารถนา จึงอยากชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เดินทางมาสักการะองค์พระธาตุทั้ง 4 เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับภาคอีสานตอนกลางได้อีกด้วย

1. พระมหาธาตุแก่นนคร 
วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พระมหาธาตุแก่นนครภาพจาก skyscrapercity.com

สร้างขึ้นในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น องค์พระธาตุเป็นศิลปะแบบทวารวดีผสมอินโดจีน มีความสูง 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ใน 4 มุม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียร  พระธาตุมีทั้งหมด 9 ชั้น แตละชั้นโดดเด่นด้วยลวดลายของบานประตูและหน้าต่างแกะสลัก บอกเล่าเรื่องราวภาพชาดกและภาพพุทธประวัติ ชั้นบนสุดเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก อีกทั้งยังสามารถชมทัศนียภาพของเมืองขอนแก่นได้ทั้ง 4 ด้าน

2. พระธาตุนาดูน
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

พระธาตุนาดูน ภาพจาก nadoon001.blogspot.com

เมื่อปี พ.ศ. 2522 ที่บ้านนาดูน (ที่ตั้งเดิมของเมืองโบราณนครจำปาศรี) มีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในตลับทองคำ เงิน และสำริด รวมไปถึงพระพุทธรูป พระพิมพ์ลายหลายแบบจำนวนมาก สันนิษฐานว่าสิ่งของที่ขุดพบอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-15 ต่อมาจึงได้ทำการสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นในบริเวณนั้น มีความสูง 50.50 เมตร รูปทรงแบบทวารวดี ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2530 เป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาค รอบพระธาตุตกแต่งด้วยสวนรุกขชาติ เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา คู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาสารคาม

3. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

เจดีย์ขนาดใหญ่ สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ มีความกว้าง ยาว และสูงอย่างละ 101 เมตร สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ เพื่อให้พ้องกับชื่อจังหวัด รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ ตั้งอยูบนยอดภูเขาเขียว สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม เป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวร้อยเอ็ด พระเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม แต่ละชั้นถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นแหล่งประดิษฐานรูปเหมือนแกะสลักด้วยหินทรายของพระคณาจารย์ ปราชญ์อีสานในอดีตและพระสุปฏิปันโนจำนวน 101 องค์ รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานที่เก็บรวบรวมอัฏฐะบริขารของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ผู้ดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์อีกด้วย

4. พระธาตุยาคู
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

พระธาตุยาคูภาพจาก oknation.net

เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึงเรียกกันว่าพระธาตุยาคู (ญาคู ในภาษาอีสาน หมายถึง พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด) เป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีหลักฐานว่าแต่ละส่วนของพระธาตุถูกสร้างขึ้นใน 3 สมัย โดยส่วนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม สร้างในสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นส่วนฐานทรงแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดถูกสร้างต่อเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ชาวบ้านจะจัดให้มีงานบุญบั้งไฟ ตามความเชื่อเพื่อเป็นการขอฝน นำความร่มเย็นมาสู่ชาวเมือง

 

ขอบคุณที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น

เรื่องและเรียบเรียงโดย : Muztong Travel MThai