ช่องรูเล็ด ลักษณ์แห่งท้องทะเลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / ช่องรูเล็ด ลักษณ์แห่งท้องทะเลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

travel mthai พาชมความสวยงามของ ช่องรูเล็ด สัญลักษณ์แห่งท้องทะเลขนอม ตั้งอยู่ในตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นรอยต่อเชื่อมกับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องรูเล็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ช่องรูเล็ด นครศรีธรรมราช

เกาะแก่งที่อยู่รายรอบ ช่องรูเล็ด เป็นตัวเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามจับตา รับกับ ทะเลขนอม สีเขียวมรกต เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วิวหินพับผ้า มหัศจรรย์ธรรมชาติ ณ ทะเลขนอม

 

 ช่องรูเล็ด

ช่องรูเล็ด มีความอุดมสมบูร์ทางธรรมชาติสูง จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เหมาะแก่การเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีการดำรงชีวิตของสัตว์

ข้อมูล E-Marketing การท่องเที่ยวและกีฬา