ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดจัดงาน
วันที่  12 – 14 เมษายน 2552

พื้นที่จัดงาน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณโดยรอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมในงาน

แต่งกายแบบไทยเข้าวัด ทำบุญตักบาตร อุทิศเป็นพุทธบูชา สรงน้ำพระศักดิ์สิทธิ์ ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

Hi-Light

วันที่ 13 เมษายน 2552 
เวลา 06.00 น. (เวลาเช้า) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 199 รูป บริเวณลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร 
เวลา 14.00 น. ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ 12 นักษัตร และการเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างเป็นจุดเด่นของเมืองนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3525 2168 
ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076-7, 0 3532 2730-1

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย