เกาะยาวน้อย พักผ่อนเล่นน้ำทะเล ช่วงหน้าร้อน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เกาะยาวน้อย พักผ่อนเล่นน้ำทะเล ช่วงหน้าร้อน

ใน ฤดูร้อน หรือหน้าร้อนนี้ น้องๆ หนูๆ ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือผู้ปกครอง นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถไปเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้…

การเดินทางไปเที่ยวเกาะยาวน้อย

          จากจังหวัดภูเก็ต เที่ยวไป มีเรือออกจากท่าเรือบางโรง ตำบลป่าคลอก – เกาะยาวน้อย เวลา 08.30 น., 09.30 น., 11.00 น., 12.30 น., 14.30 น., 16.00 น. และ 17.00 น.

          เที่ยวกลับ เรือออกจากเกาะยาวน้อย – ท่าเรือบางโรง เวลา 07.00 น., 07.30 น., 10.00 น.,
13.30 น., 15.00 น. และ 16.00 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 100 บาท/เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที หรือเช่าเหมาเรือหางยาว ราคาแล้วแต่จะทำการตกลงกับเจ้าของเรือ และมีเรือเร็วขนาดต่างๆ ราคาเช่าเหมาลำๆ ละ 4,000 – 6,000 บาท/เที่ยว


          จากจังหวัดกระบี่ เที่ยวไป จากท่าเรือท่าเลน – เกาะยาวน้อย มีเรือออกวันละ 2 เที่ยว เวลา 13.00 น. (เรือจอดท่าเรือท่าเขา) 12.00 น. (เรือจอดท่าเรือมาเนาะ)
          เที่ยวกลับ จากเกาะยาวน้อย – ท่าเรือท่าเลน มีเรือเมล์วันละ 2 เที่ยว เวลา 07.30 น. (เรือจอดท่าเรือท่าเขา) และเวลา 07.30 น. (เรือจอดท่าเรือมาเนาะ) ใช้เวลาในการเดินทาง 50 นาที ค่าเรือเที่ยวละ 100 บาท และจากท่าเรือท่าเลนนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถสองแถวมาขึ้นรถโดยสารประจำทาง ที่สถานีขนส่งกระบี่ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 30 บาท


          จากจังหวัดพังงา เที่ยวไป จากท่าเรือท่าด่านศุลกากร – เกาะยาวน้อย (ท่าเรือมาเนาะหรือท่าเรือสุขาภิบาล ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลง) มีเรือออกวันละ 1 เที่ยว เวลา 12.00 น.
          เที่ยวกลับ จากเกาะยาวน้อย – ท่าเรือท่าด่านศุลกากร มีเรือออกเวลา 07.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 150 บาท และมีเรือให้เช่าเหมาลำ ราคาแล้วแต่จำทำการตกลงกับเจ้าของเรือ สามารถเช่าเรือได้ที่ท่าเรือท่าด่านศุลกากร


การเดินทางไปเกาะยาวใหญ่

          จากจังหวัดภูเก็ต เที่ยวไป จากท่าเรือเทียนสิน ถนนศรีสุทัศน์ จังหวัดภูเก็ต – เกาะยาวใหญ่ (ท่าเรือโล๊ะจาก) มีเรือออกเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

          เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรือโล๊ะจาก – ท่าเรือเทียนสิน เวลา 08.00 น., 12.00 น. ค่าโดยสารคนละ 100 บาท/เที่ยว/คน
          เรือออกจากท่าเรือบางโรง ตำบลป่าคลอก – เกาะยาวน้อยใหญ่ เวลา 08.30 น., 09.45 น., 11.00 น.

          เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรือช่องหลาด และคลองเหีย – ท่าเรือบางโรง เวลา 07.00 น. ค่าโดยสารคนละ 100 บาท/เที่ยว/คน


          จากจังหวัดกระบี่ เที่ยวไป จากท่าเรือท่าเลน – เกาะยาวใหญ่ (ท่าเรือช่องหลาด) มีเรือออกวันละ 1 เที่ยว เวลา 12.00 น.
          เที่ยวกลับ จากเกาะยาวใหญ่ – ท่าเรือท่าเลน มี เรือเมล์วันละ 1 เที่ยว เวลา 07.30 น. (เรือจอดท่าเรือช่องหลาด) ใช้เวลาในการเดินทาง 50 นาที ค่าเรือเที่ยวละ 100 บาท และจากท่าเรือท่าเลนนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถสองแถวมาขึ้นรถโดยสารประจำทาง ที่สถานีขนส่งกระบี่ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 30 บาท


จากท่าเรืออ่าวปอ (ภเก็ต) โดยเรือเพชรรัตน์วัน 200 ที่นั่ง ติดแอร์
          และจากท่าเรืออ่าวปอ (ภูเก็ต) – คลองเหีย – เกาะยาวน้อย มีเรือออกวันละ 2 เที่ยว
เวลา 10.00 น. และ 16.00 น.
          เที่ยวกลับ จากเกาะยาวน้อย – คลองเหีย – อ่าวปอ มี เรือเมล์วันละ 2 เที่ยว เวลา 08.00 น. (เรือจอดท่ามะเนาะ) ค่าเรือเที่ยวละ 120 บาท และจากท่าเรืออ่าวปอมีรถสองแถวคอยบริการไปในเมืองภูเก็ตทุกเที่ยว

          นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เกาะยาวเทรเวล เลขที่ 191/49 ฟิชเชอร์แมนเวอร์ ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 086 – 8103413

ที่มา : pochnews.com