ลายรดน้ำ มณฑปวัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ลายรดน้ำ มณฑปวัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

ลายรดน้ำ มณฑปวัดพระขาว

ลาย รดน้ำมีแค่สองสี แต่ถือเป็นสุดยอดแห่งความสวยงามทางศิลปะที่ทรงคุณค่า  เป็นศิลปะที่แสดงถึงความวิจิตรของเส้น โดยมีวัสดุที่นำมาใช้ที่สำคัญคือทองคำเปลว และรัก นำมาเขียนเป็นลวดลายและภาพ โดยใช้จังหวะและช่องไฟให้เกิดความงดงาม  งานศิลปะประเภทนี้พบเห็นได้จากตู้พระไตรปิฎก ฝาผนัง  เสา ประตู หน้าต่าง  หีบพระคัมภีร์ ธรรมาสน์ และเครื่องใช้อื่น ๆ ซึ่งนับวันจะเริ่มหาชมได้ยาก

การเขียนลายรดน้ำภายในมณฑปวัดพระขาว (หลวงปู่ทิม) จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มต้นจากแนวคิดของท่านพระครูสุห์สุนทร สุนทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระขาวซึ่ง เห็นความสำคัญของศิลปะแขนงนี้ โดยมี ผ.ศ.บัณฑิต อินทร์คง หัวหน้างานสาขาวิชาศิลปะไทยภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ออกแบบและเขียนลายร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4ของสาขาและศิษเก่าจำนวน 13 คน เริ่มออกแบบในเดือนมกราคม 2551 และเขียนภาพในเดือนกุมภาพันธ์ จนกระทั่งแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2551ใช้เวลา 1 ปีเต็มในการดำเนินงาน

มณฑปวัดพระขาว สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง รูปทรงภายนอกเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย สังเกตได้จากการทำมุขประเจิดและสันหลังคาวางบราลี ภายในแบ่งออกเป็น 5 ห้อง กั้นด้วยฝาลูกฟัก เพดานประดับด้วยไม้แกะสลักปิดทองรูปดอกบัวแบบต่าง ๆ  ฝาผนังเขียนภาพลายรดน้ำตามแบบศิลปสมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลายเรื่อง อาทิ ภาพเรื่องภูมิจักรวาล โดยเสนอแนวคิดเรื่องแผ่นดินธรรมราชา หมายถึงภูมิแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อยู่เย็นเป็นสุข ในภาพยังได้แฝงคติเรื่องพระมหากษัตริย์ในมหาจักรวาล ภาพพระพุทธประวัติ ภาพทศชาติ ภาพมารผจญ ภาพไตรภูมิ ภาพธุดงค์ 13 ภาพอสุภะ 10 ภาพวิปัสสนญาณ ภาพมงคล 108 ภาพปริศนาธรรม ภาพคุณของพระรัตนตรัย ภาพทวารบาลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ำกัน นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่เป็นความภาคภูมิใจของทีมช่างเขียนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจะคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่เมืองกรุงเก่าสืบไป

วัดพระขาว เลขที่ 34 หมู่ 3 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีเนื้อที่ 19 ไร่ ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยา มี หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก และมักนำไข่ต้มมาถวายแก้บน  การเดินทางไปวัดพระขาว จากกรุงเทพใช้ทางด่วนบางปะอิน ลงจากทางด่วน ชิดซ้ายเข้าเส้นทางอยุธยา – บางปะหันไปอีก 20 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายทางไปอำเภอเสนาจะเห็นป้ายเข้าวัดพระขาวอยู่ด้านขวามือ

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 3572 6080, 0 3530 8333

ภาพจากเอกสารประชาสัมพันธ์ "แดนบุญ วัดพระขาว เมืองกรุงเก่า"

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย