งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

กำหนดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว
 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี”  จังหวัดสกลนคร  ประจำปี 2552
   ระหว่างวันที่  30  กันยายน  –  4  ตุลาคม  2552 
   ณ  บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

                                                    ******************************************


วันที่  30  กันยายน  2552
                       พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”

เวลา  09.30  น.   –  ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ  พร้อมกันที่บริเวณประติมากรรมจังหวัดสกลนคร                               
                       –   อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานบุษบก (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
เวลา  10.00  น.   – วงดุริยางค์นำขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เคลื่อนขบวนออกจากประติมากรรม
                          ไปตามถนนมรรคาลัย  เดินตรงเข้าสู่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
                       –  เรือทุกลำพร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการบริเวณสนามแข่งเรือยาวฯ
                           ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
เวลา  10.45  น.   –  คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ  ตั้งแถวหน้ากองอำนวยการ
เวลา  11.00  น.   –  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ
                        –  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                        –  ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ  เคลื่อนเข้าสู่กองอำนวยการ
                        –  อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ  ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ 
                           (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
                        –  เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ)
                        –  พิธีกร  เชิญประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและประจำแท่นประธาน
                            เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน
                        –  พิธีกรเชิญประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ 
                            กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
                        –  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันเรือยาวฯ  ลั่นฆ้อง  3  ครั้ง 
                            (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
                        –  พิธีกร เชิญนักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา)
                        –  การประกวดรำหางนกยูง (บนหัวเรือ)
                        –  การแข่งขันเรือยาว (รอบคัดเลือก)
เวลา  18.00  น.   –  ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  พร้อมสวนสนุก 
                           ณ  สนามมิ่งเมืองสกลนคร          
                        –  "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล"
                        –  คอนเสิร์ต พีสะเดิด         
                                          
วันที่  1  ตุลาคม  2552
                           พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว  “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”
เวลา  09.00  น.    –  การแข่งขันเรือยาวฯ (รอบที่ 2 รอบที่ 3 ทุกประเภท)   ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เวลา  15.00  น.    –  แข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศ  ทุกประเภท                       
                         –  คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ  พร้อมกันที่หน้ากองอำนวยการ
                        –  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ 
                        –  พิธีกร  เชิญประธานในพิธีประจำแท่นประธานฯ  เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน 
                        –  ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวฯ  กล่าวรายงาน 
                        –  ประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันเรือยาวฯ
                        –  เชิญธงชาติลงจากยอดเสา (เปิดเทปเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เวลา  18.00  น.    –  ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  พร้อมสวนสนุก 
                            ณ  สนามมิ่งเมืองสกลนคร          
                        – "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล"
                        –  คอนเสิร์ต  กะลา & พั้นซ์ 

วันที่  2  ตุลาคม  2552
                          การประกวดพานบายศรี
 เวลา  08.30  น.  –  คณะกรรมการตัดสินฯ  ผู้เข้าร่วมการประกวดพานบายศรี และแขกผู้มีเกียรติ  
                           พร้อมกันที่บริเวณสนามมวย  ณ  สนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา  09.00  น.   –  การแข่งขันประกวดทำพานบายศรี
เวลา  16.00  น.   –  คุ้มวัดนำปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ  มาตั้งโชว์  ณ  สนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา  17.00  น.   –  ประกาศผลการประกวดพานบายศรี
เวลา  18.00  น.   –  ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  พร้อมสวนสนุก 
                           ณ  สนามมิ่งเมืองสกลนคร          
                        –  "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล"
                        – พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานพาแลง
เวลา  18.30  น.    –  แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน  ณ  บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา  19.00  น.    –  ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงานฯ
                         –  พิธีกร  เชิญประธานในพิธีจุดเทียนในพานบายศรี
                         –  พิธีกร  เชิญผู้อาวุโสผูกแขนพราหมณ์
                         –  พราหมณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานฯ
                          –  งานพาแลง
                         – การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
                         –  คอนเสิร์ต  อาภาพร  นครสวรรค์ & ตลกคณะเหลือเฟือ  ม๊กจ๊ก

วันที่  3  ตุลาคม  2552
                           พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”  ประจำปี 2552
เวลา   14.00  น.    –  ขบวนนำ  ขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ  ขบวนชุดการแสดงทุกชุด
                             เข้าประจำจุดที่กำหนดไว้  โดยหัวขบวนเริ่มจากสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                             ท้ายขบวนไปตามถนนสุขเกษมไปทางลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
เวลา   14.30  น.    –  การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน                                   
เวลา   15.00  น.    –  คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกันที่ปะรำพิธี
                             บริเวณหน้าปั๊มน้ำเอสโซ่ถนนสุขเกษมบริเวณสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา           
                             ถึงสี่แยกธนาคารกสิกรไทย
เวลา   15.30  น.    –  ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
                             มาถึงปะรำพิธีเปิดงานฯ
                          –  อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
                              ลงประดิษฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ (วงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาชัย)
เวลา   16.00  น.     –  ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงาน (วงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
                          –  ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและเชิญประธานที่แท่นประธาน
                             เพื่อรับฟังคำกล่าวรายงาน    
                          –  ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ  กล่าวรายงาน
                          –  ประธานมอบโล่เกียรติยศให้ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ
                          –  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”
                              ประจำปี 2552 (ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง)  ตัดริบบิ้นเปิดขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ
                          –  เคลื่อนขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ ประกอบแสง สี เสียง ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้
                             เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
                          – พิธีถวายปราสาทผึ้งโบราณ  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา   18.00  น.     –  ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  พร้อมสวนสนุก 
                              ณ  สนามมิ่งเมืองสกลนคร          
                           –  "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล"  
                          –  ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ  ณ  เวทีกลางสนามมิ่งเมืองสกลนคร                   
                           –  คอนเสิร์ต  AIS  สวัสดีลูกทุ่งทั่วไทย 
                                                                           
วันที่   4  ตุลาคม  2552
                              การแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน (ครอบครัวผาแดง – นางไอ่)
เวลา    05.00  น.    –  นักกีฬารายงานตัว  ณ  ลานรวมใจไทสกล
เวลา    06.00  น.    –  ปล่อยตัวนักกีฬา 
                          –  มอบรางวัลการแข่งขันวิ่งปราสาทผึ้งมินิมาราธอน
                             พิธีทำบุญตักบาตร 
เวลา   06.30  น.     –  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  พร้อมกันที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา   07.30  น.     –  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ
                           –  ประธานจุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
                          –  อาราธนาศีล  พระสงฆ์ให้ศีล
                          –  กล่าวถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์
                          –  พระสงฆ์ให้พร
                          –  พระภิกษุ – สามเณร  ออกรับบิณฑบาต
                          –  เสร็จพิธี

    *************************************

 


   


** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทาง **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม  โทร. 0 4251 3490 -1

TAT Call Center   โทร . 1672