เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ 2555 จิบกาแฟ..แลเหยี่ยว..เที่ยวชุมพร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ 2555 จิบกาแฟ..แลเหยี่ยว..เที่ยวชุมพร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายศึกษาและอนุรักษ์นกล่าเหยื่อในทวีปเอเชีย Asian Raptor Research and Conservation (ARRCN) กลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรีในประเทศไทย Thai Raptor Group (TRG) อำเภอปะทิว องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เทศบาลตำบลบางสน  และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ 2555 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร “จิบกาแฟ แลเหยี่ยว” ในระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2555

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ 2555

จิบกาแฟ….แลเหยี่ยว….เที่ยวชุมพร

เทศกาลดูเหยี่ยว 2555

 ภายในงาน เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ 2555 จะมีพิธีเปิดศูนย์การศึกษานกล่าเหยื่อในประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 บริเวณเขาดินสอ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 จะมีการจัดประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ภายใต้ โครงการ “เสวนาประสาเหยี่ยว”  ณ โรงแรมนานาบุรี ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร ร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “การจำแนกชนิดนกเหยี่ยวอพยพนานาชาติ (Field Raptor Identification Course 2012) พร้อมการฝึกจำแนกชนิดภาคสนาม ณ เขาดินสอ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อีกด้วย

นายอุทัย วรมาศกุล ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพร กล่าวว่า ในช่วงตลอดเดือนตุลาคมของทุกปี บรรดานกล่าเหยื่อนานาชนิดจะรวมกลุ่มกันอพยพย้ายถิ่นมาจากแถบซีกโลกเหนือ หนีอากาศหนาวมายังพื้นที่ที่อบอุ่นแถบเส้นศูนย์สูตร ซึ่งจะอพยพผ่านส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู พื้นที่จังหวัดชุมพร แต่ละปีมีนกอพยพมากกว่า 1 แสนตัว เช่น เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน, ญี่ปุ่น, เหยี่ยวหน้าเทา, เหยี่ยวผึ้งและเหยี่ยวกิ้งก่าดำ ในการดูนกเหยี่ยวอพยพ เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ต้องการศึกษานกล่าเหยื่อ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน และปริมาณการอพยพย้ายถิ่นของนกล่าเหยื่อ เพราะว่าโดยธรรมชาตินกล่าเหยื่อนั้นมักจะพบเห็นได้ยาก และถ้าหากนกล่าเหยื่อบางชนิด กำลังเกาะต้นไม้จะไม่สามารถจำแนกได้ง่าย การเฝ้าดูนกล่าเหยื่อที่บินอพยพจึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักดูนกหรือผู้ที่สนใจพบเห็นนกล่าเหยื่อได้เป็นจำนวนมาก และสามารถจำแนกชนิดชุดขนและวัยของนกได้เป็นอย่างดี

เทศกาลดูเหยี่ยว

ทั้งนี้ ยังมีการจัดงาน เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ 2555 แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555 โดย สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2555 มีพิธีเปิดงานในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น.-10.00 น. บริเวณเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 ต.ท่ายาง กิจกรรมภายในงาน อาทิ บรรยายการดูนกเบื้องต้น การเพ้นท์เสื้อ การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ การทำผ้าบาติก การแสดงจากนักเรียนและประชาชน เป็นต้น

เทศกาลดูเหยี่ยว ชุมพร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-0058-9 ต่อ 2226/6606 www.thairaptorgroup.com   www.facebook.com/ThaiRaptoGroup.TRG

เทศบาลตำบลบางสน โทร.077-591003

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร โทร.0-7750-1831 / 0-7750-2775-6