ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2553

 

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2553  ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2553


     จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2553”  ในระหว่างวันที่ 26 – 28  กรกฎาคม 2553  ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และบริเวณเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องจากปี 2552 ที่ทางอำเภอทั้ง 10 แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำการแกะสลักต้นเทียน ขบวนรถแห่เทียน ขบวนฟ้อนรำ และริ้วขบวน ได้อย่างวิจิตร ตระการตา เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว และผู้ที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมาก ถือเป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ และแปลกใหม่ของจังหวัดในภาคกลาง   และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

     นายวิศรุต  อินแหยม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวว่า  การจัดงานดังกล่าวเป็นการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา ของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันให้คงอยู่สืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป  โดยการนำเอกลักษณ์โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละอำเภอ  นำเสนอผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียนใน จังหวัดสุพรรณบุรี และจะนำเทียนที่แกะสลักสวยงามนั้น ไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาให้แก่วัดประจำอำเภอต่างๆ ภายในขบวนมีการจัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำ  ขบวนกลองยาว  แตรวง  และวงดุริยางค์จากโรงเรียนต่างๆ  และการประกวดรถต้นเทียนพรรษา ฯลฯ

     สำหรับการประกวดรถต้นเทียนพรรษา ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท  พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 90,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 60,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลชมเชย 30,000 บาท จำนวน 7 รางวัล ส่วนรางวัลการประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงาม ในขบวนแห่เทียนพรรษา มี 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 30,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035 – 535380 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 536030, 535789, 536189 และ  www.suphan.net

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1618&NEWS=1