กทม.แถลง 6 มาตรการรักษาแชมป์เมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กทม.แถลง 6 มาตรการรักษาแชมป์เมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก

 กทม.แถลง 6 มาตรการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรักษาแชมป์เมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก

 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Mr.Ed Kelly ผู้บริหารนิตยสาร Travel & Leisure และ คณะจากนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่ กรุงเทพมหานครได้รับการโหวต และได้รับรางวัลเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก ประจำปี 2553 (World’s Best Award 2010) จากการโหวตผ่านเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว และได้ประกาศผลการจัดอันดับโดยนิตยสาร Travel & Leisure นิตยสารด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก

 

กรุงเทพฯ

 

image

อย่างไรก็ตาม ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารจากนิตยสาร Travel & Leisure และกล่าวถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อรักษาระดับความเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก และเอเชียให้คงไว้ ประกอบด้วย 6 มาตรการ ดังนี้

 

มาตรการที่ 1.ส่งเสริมการตลาดในประเทศ โดยเข้าร่วมกิจกรรม Road Show ในประเทศ ให้คนไทยสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

 

มาตรการที่ 2.ส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม Road Show ในตลาดด้านการท่องเที่ยวระดับโลก อาทิ อังกฤษ เยอรมัน อินเดีย จีน และอีกหลายประเทศ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเชิญผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ร่วมเดินทางไปประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการสนับสนุนความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (TCEB) ที่ให้ความสำคัญกับตลาด MICE เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมในภูมิภาค

 

มาตรการที่ 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และงานเทศกาลระดับโลกต่างๆ อาทิ งานเทศกาลปีใหม่ งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร งานวันวิสาขบูชาโลก งานเทศกาลวันลอยกระทง งานเทศกาลอาหารโลก งาน Bangkok Fashion Week

 

มาตรการที่ 4.ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ สถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง และสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ มาตรฐานด้านความสะอาด และคุณภาพของธุรกิจอาหาร มาตรฐานด้านการบริการขนส่งสาธารณะ โดยขอความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

 

มาตรการที่ 5.มาตรการรักษาไว้ซึ่งความเป็นมิตร ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ มัคคุเทศก์ แท็กซี่ รถสามล้อ ผู้ประกอบการเดินเรือ การขนส่งสาธารณะ และอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว ให้คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ

 

มาตรการที่ 6.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ที่จำเป็นต่อนักท่องเที่ยวให้ทันสมัยเข้าใจง่าย และมีรูปแบบหลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ แผนที่ เว็บไซต์ ตู้ทัชสกรีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวง่ายขึ้น