สักการะ หลวงพ่อปากแดง 443 ปี ที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ของคนพ.ศ.นี้

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สักการะ หลวงพ่อปากแดง 443 ปี ที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ของคนพ.ศ.นี้


หลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์  443  ปี จากเวียงจันทร์ ที่วัดพราหมณี นครนายก

image

ใน รอบสามสี่เดือนที่ผ่านมาคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักองค์หลวงพ่อปากแดง ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดพราหมณี จังหวัดนครนายก เชื่อกันว่าองค์หลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้คนที่มาขอพรประสบความ สำเร็จในสิ่งที่ต้องการจนมีชื่อเสียงไปทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทย  ซึ่งในทุก ๆวันจะมีประชาชนเข้ามากราบไหว้บูชากันเป็นจำนวนมาก ทริปนี้เราพามากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์กันถึงที่ วัดพราหมณี

image

วัดพราหมณี ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก  สร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2446 ปัจจุบันนี้มีอายุ 100 กว่าปีแล้ว วัดพราหมณี มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อว่า หลวงพ่อปากแดง

image
หลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 1 เมตร เป็นศิลปะสมัยล้านช้าง จีวรเป็นลายดอกพิกุล พระโอษฐ์แย้มทาสีแดงเห็นชัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า หลวงพ่อปากแดง สิ่งที่เด่นสะดุดตา คือ ที่ปากของหลวงพ่อมีสีแดงสด เหมือนมีผู้นำลิปสติกไปทาไว้ ผู้เฒ่าผู้แก่ย่านนั้นยืนยัน ว่าเห็นปากท่านแดงแบบนี้ มาตั้งแต่เกิด แม้แต่ปู่ย่าตายายของผู้เฒ่าเหล่านี้ก็บอกว่าเห็นมาตั้งแต่เกิดเหมือนกัน

image พระครูโสภณพรหมคุณ หรือ หลวงพ่อตึ๋ง  เจ้าอาวาสวัดพราหมณี เล่าว่า ตำนานเชื่อกันว่าหลวงพ่อปากแดง เป็นพระพุทธรูปพี่น้องกับหลวงพ่อพระสุก และหลวงพ่อพระใส ที่ประดิษฐานอยู่ที่ จ.หนองคาย ในปัจจุบัน ที่ได้อัญเชิญมาจากนครเวียงจันทน์ พอมาถึงประเทศไทย ชาวบ้านได้แยกย้ายไปตามวัดต่างๆ ส่วนหลวงพ่อปากแดงนั้น ถูกชาวบ้านอัญเชิญและนำมาหยุดพักยังพื้นที่ว่างบริเวณที่เป็นวัดพราหมณี ปัจจุบันนี้ จากนั้นก็ลงมือสร้างวัดแล้วก็อัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นเป็นพระประธานในพระ อุโบสถ ซึ่งต่อมา หลวงพ่อปากแดง  ก็กลายมาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาว จ.นครนายก จนทุกวันนี้

image

วัดพราหมณี ยังมีเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ เมื่อครั้งเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นได้เลือกบริเวณที่ตั้งของวัดพราหมณีเป็นจุดพักทัพของกองพัน ทหารที่ 37 ซึ่งมีจุดหมายจะไปรวมพลกันที่บริเวณเขาชะโงก จึงมีทหารญี่ปุ่นล้มตายอยู่ในเขต จ.นครนายก หลายแห่งด้วยกัน ปรากฏว่ามีการค้นพบกระดูกของทหารญี่ปุ่นใกล้วัดพราหมณี ดังนั้น สมาคมทหารสหายสงครามกองพลญี่ปุ่นที่ 37 จึงได้สร้างอนุสรณ์สถานไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงทหารญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 ณ วัดพราหมณี

image

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ของอนุสรณ์สถานกองทหารญี่ปุ่นสร้างเป็นศาลาจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปปาง ประทานพร ด้านหน้าพระพุทธรูปเป็นแท่นหินจารึกอักษรญี่ปุ่น ด้านซ้ายพระพุทธรูปเป็นแท่นหินอ่อน โดยมีการจารึกข้อความไว้อาลัย สดุดีความกล้าหาญ และระลึกถึงไว้ที่ฐานพระพุทธรูป อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37  จัดสร้างโดยสมาคมทหารสหายสงคราม กองพล ทหารญี่ปุ่น ที่ 37  เพื่อเป็นที่ระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรดา ทหารซึ่งสังกัด กองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37  จำนวน 7,929   นาย ที่สูญเสียชีวิต ในระหว่าง สงครามมหา เอเชียบูรพา เมื่อปี 2482-2488 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งภายในวัดพราหมณีแห่งนี้

image

ด้วยบารมีของหลวงพ่อปากแดง ได้ช่วยให้การพัฒนาวัด การสืบทอดพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ตลอดมา มีการปรับปรุงให้วัดนี้เป็นที่ท่องเที่ยวของผู้แสวงบุญ ผู้ที่มาถึงวัดนี้จะได้รับบุญ รับธรรมะ รับวัฒนธรรม กลับไปบ้านได้อย่างเต็มที่ทุกคน

 image

ภายในบริเวณวัดร่มรื่น สวยงามจัด เป็นหมวด หมู่ เขตพุทธาวาส สังฆาวาส เป็นระเบียบ สะอาดสะอ้าน ทั้งสถานที่บรรเทาทุกข์ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาดูแลตลอดเวลา  มีร้านบริการอาหารเครื่องดื่มมากมายที่จัดไว้อย่างเป็นระบบทั้งภายในวัดและ บริเวณด้านนอกวัด รวมไปถึงร้านสินค้าของฝากของดีเมืองนครนายก

image
ด้านหน้าวัดจัดเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ซึ่งมีมากพอสำหรับประชาชนที่เข้าไปกราบ ไหว้องค์หลวงพ่อปากแดงจำนวนมาก  ถือว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งครับ มีประชาชนเข้ามากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อปากแดงเยอะจริง ๆ ถือว่าเป็นพลังศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองค์หลวงพ่อปากแดงอย่างแท้จริง ภายในวัดมีความคึกคักเป็นที่สุด ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งของจังหวัดนครนายกที่มีคนนิยม เข้าไปเป็นจำนวนมาก ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก (ด้วยบารมีขององค์หลวงพ่อปากแดงจริง ๆครับ) 

image
นอกจากกราบไหว้หลวงพ่อปากแดงแล้ว เพื่อรองรับกระแสศรัทธาของศาสนิกชน ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ หลวงพ่อตึ๋งจะไม่รับ กิจนิมนต์ที่ไหน แต่จะอยู่วัด เพื่อรอให้พรทุกคนอยู่อย่างไม่เลือกชั้นวรรณะยากดี มีจน ใครไปก่อนพบก่อน ไปทีหลังนั่งรอ นี่คือความเมตตา ของหลวงพ่อที่มีให้กับ ทุกคนครับ


image

ทางด้านในวัดพราหมณี มีอ่างน้ำขนาดใหญ่เราสามารถให้อาหารปลาได้อย่างสบาย  ถัดขึ้นไปทางด้านบนก็เป็นศาลเจ้าซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมให้เราได้ กราบไหว้บูชาอีกด้วย ถือว่าภายในวัดพราหมณี เป็นสถานที่พักผ่อนทำบุญไหว้พระได้ในหลายรูปแบบครับทุกท่าน

image

นอกจากมีหลวงพ่อปากแดงที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ววัดพาหมณียังตั้งอยู่ใกล้กับสถาน ที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่นอุทยานพระพิฆเนศ,น้ำตกสาริกา,น้ำตกนางรอง,เขื่อนขุนด่านปราการชล,ล่อง แก่งนครนายก,วังตะไคร้  หลังจากไหว้หลวงพ่อปากแดงแล้วก็เดินทางไปเที่ยวกันต่อได้เลยเดินทางไม่ยาก เพราะอยู่ไม่ไกลกันมาก….

image
วัดพราหมณี ตั้งอยู่ที่ถนนสาริกา-นางรอง หลักกิโลเมตรที่ 4 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก  ถ้าใครมีโอกาสมาเมืองนครนายกก็อย่าลืมแวะเข้าไปกราบไหว้องค์หลวงพ่อปากแดง ที่วัดพราหมณี กันนะครับ

ที่มาhttp://tourthai.tourismthailand.org