มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน

 

Green Season


     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลหรือ Green Season  เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนใน ช่วง Green Season ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2553  ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วง 4 เดือนนี้ สามารถรับส่วนลดพิเศษ ตั้งแต่ 10 – 60 % และสิทธิพิเศษอื่นๆ จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

Green Season


     นายชาญวิทย์  นาคะสุวรรณ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงฤดู หนาว แต่แท้จริงแล้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะรองรับและให้บริการแก่ นักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความงามตามธรรมชาติของผืนป่า  อันเขียวขจี ทิวทัศน์อันสวยงาม นาขั้นบันไดที่ปกคลุมด้วย    ไอหมอกฤดูฝนทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนฤดูฝนมีความสวยงามไม่แพ้ฤดูหนาว นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติ ความเขียวสดชื่นของแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย อาทิเช่น ล่องแก่งแม่น้ำปาย   การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าต่าง ๆ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนกำหนดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาล หรือ Green Season ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  โดย ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้รับความร่วมมือและ การสนับสนุนจากหน่วยงานและผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวสาขาต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้ส่วนลดราคา  ที่พัก และรายการนำเที่ยว   รวมถึงการรับของที่ระลึกจาก ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ภายใต้เงื่อนไข 3+2  กล่าวคือ การร่วมใช้บริการจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 3 แห่งในอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย  ร่วมกับการใช้บริการจากสถานประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีก 2 แห่ง รวมเป็น 5 แห่ง พร้อมกับประทับตราที่คูปองด้านหลังคู่มือ Green Season แม่ฮ่องสอน เงื่อนไขดังกล่าวภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 นี้ เท่านั้น

 

มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน  มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน


     ททท.สำนัก งานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมสัมผัสธรรมชาติของจังหวัดแม่ฮ่องสอนฤดูฝนกับโครงการ “มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน” สามารถรับคู่มือได้ที่ ททท.สำนักงานสาขาในประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร.053 – 612982 – 3 www.travelmaehongson.org 

ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/news/release-content-3195.html
        www.travelmaehongson.org