เทศกาลดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ททท. สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมประสบการณ์ดูนกอินทรี กับเทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม  2557 ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล และริมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1023 บ้านหนองปลาไหล  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

เทศกาลดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2557

เทศกาลดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2557

เนื่องจากพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล มีนกอินทรีอพยพมาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศไซบีเรีย ประเทศจีน ประเทศมองโกเลีย ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ นกอินทรีหัวไหล่ขาว นกอินทรีปีกลาย นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป และนกอินทรีเล็ก และยังมีนกล่าเหยื่อให้พบเห็นอีกมากมาย เช่น เหยี่ยวนกเขาชิครา เหยี่ยวแดง เหยี่ยวขาว เหยี่ยวผึ้ง หนีอากาศหนาวมาอาศัยในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ได้กำหนดจัดงานเทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์นกอินทรี นกเหยี่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิถีทางธรรมชาติให้เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนกอินทรี  เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลหนองปลาไหล อีกด้วย

เทศกาลดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2557ภาพ : Chaiyan Kasorndorkbua

งานเทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2557” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสึกลุ่มนักเรียนในหัวข้อ “นกอินทรีจ้าวเวหา ราชาแห่งการล่าเหยื่อ” มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนกอินทรี กิจกรรมส่องกล้องดูนก งานแสดงเกี่ยวกับอาชีพ อาหาร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตำบลหนองปลาไหลและการจำหน่ายสินค้า  OTOP และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของท้องถิ่น กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ชมภาพแสดงนกอินทรีผ่านวีดีโอโปรเจคเตอร์ และกิจกรรมพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเที่ยวชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน อีกด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล  โทร. 0 3279 6681

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวใน อำเภอเขาย้อย อาทิ แวะชมอุโบสถไม้สัก ลายแกะสลักสวยงาม งานฝีมือประณีตชั้นครู ไหว้พระขอพรที่ วัดกุฏิ วัดเก่าแก่ของ อ. เขาย้อย นมัสการพระพุทธบาททอง ถ้ำเขาย้อย  และชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยทรงดำของศูนย์    วัฒนธรรมไทยทรงดำ เทศบาลเขาย้อย เป็นต้น ขอแนะนำอีกเส้นทางที่น่าสนใจ คือ เส้นทางไปอ่าวบางตะบูน  อ. บ้านแหลม สามารถแวะทานอาหารทะเลสดๆ หลากหลายร้านอร่อยๆ และนมัสการขอพรหลวงพ่อเขาตะเครา อันศักดิ์สิทธิ์  ที่วัดเขาตะเครา อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี ได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก เที่ยวภาคกลาง.com