จังหวัดนครปฐม

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดในภาคกลาง (บ้างก็จัดไว้เป็นภาคตะวันตก) เป็นพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวารวดี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นจำนวนมาก

จังหวัดนครปฐม

SONY DSC

คำขวัญประจำจังหวัด: ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน

ที่ตั้ง จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า– นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร

 

สถานที่ท่องเที่ยวฮิตในนครปฐม

สวนสามพราน

สวนสามพราน
เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ32 กิโลเมตร อยู่ติดแม่น้ำนครชัยศรี มีเนื้อที่137.5 ไร่ ภายในจัดแต่งเป็นสวนดอกไม้นานาชนิด หมู่บ้านไทย และบางส่วนเป็น โรงแรม ที่พัก และสนามกอล์ฟ นอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านให้ชมในช่วงบ่ายเป็นประจำทุกวัน

 ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

       ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่30 ห่างจากสวนสามพราน1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ130 ไร่ เป็นสวนสัตว์นานาชนิด มีการแสดงโชว์ของช้าง นั่งช้างท่องอุทยาน การแสดงช้างประกอบเสียง การจับจระเข้ด้วยมือเปล่า และการแสดงมายากลทุกวัน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา08.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่80 บาท เด็ก40 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่450 บาท เด็ก250 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.034-311-971, 034-321-471, 02-429-0361-2 โทรสาร 02-429-0455 สำนักงานกรุงเทพฯ โทร.02-284-0273, 02-284-1873, 02-295-2938-9, 034-321-471 โทรสาร02-294-5211  www.elephantshow.com 

พุทธมณฑล

พุทธมณฑล

      เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา มีพื้นที่ประมาณ2,500 ไร่ พุทธมณฑลเป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2500 เนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง2,500 ปี บริเวณจุดศูนย์กลางของพุทธมณฑลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา เป็นพระประธานของพุทธมณฑลมีความสูง2,500 กระเบียด (ประมาณ15.875 เมตร) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า “พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” รอบองค์พระประธานเป็นสถานที่จำลองของสังเวชนียสถาน4 ตำบล คือ ตำบลอันเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ พระวิหารพุทธมณฑล ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช และที่พำนักสงฆ์อาคันตุกะ หอประชุมทางกิจการพระพุทธศาสนา ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน  พิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนา สวนไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ และในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
ตั้งอยู่ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เป็นสถานที่จัดแสดงหุ่น ขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นผลงานสร้าง – สรรค์ของกลุ่มศิลปินไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมเผยแพร่และ อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย ประกอบด้วยหุ่นชุดต่างๆ ได้แก่ ชุดพระอริยสงฆ์ ชุดพระบรมรูป พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี และชุดมุมหนึ่งของชีวิต

 พระร่วงโรจนฤทธิ์

พระร่วงโรจนฤทธิ์
ประดิษฐานในซุ้มวิหารทางทิศเหนือหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ สร้างในสมัยรัชกาลที่6 ซึ่งได้พระเศียร พระหัตถ์ และพระบาทมาจากเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ช่างทำรูปปั้นขี้ผึ้งปฏิสังขรณ์ให้บริบูรณ์ เต็มองค์ทำพิธีหล่อที่วัดพระเชตุพนฯ เมื่อ พ.ศ.2456 เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย เสร็จแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในซุ้มวิหารด้านเหนือตรงกับบันไดใหญ่ และพระราชทานนามว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรมโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร และที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประโทณเจดีย์

พระประโทณเจดีย์
เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่และใหญ่โตเป็นที่สองรองจากพระปฐมเจดีย์ ตั้งอยู่ที่วัดประโทณ ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากองค์ พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ5 กิโลเมตร ถือกันว่าเป็นที่บรรจุทะนานทองที่ใช้ตวง พระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้า เดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่และได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่4 โบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณนี้มีหลายอย่างเช่น พระพุทธรูป ลูกประคำ พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวาราวดี

เมืองกำแพงแสน

เมืองกำแพงแสน
เป็นเมืองโบราณเก่าแก่อยู่ทางทิศเหนือห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร มีถนนตัดไปถึงซากกำแพงดิน คูเมืองยังอยู่ ชัดเจนมีผู้ขุดพบพระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้างหลายชิ้นเป็นแบบ ทวาราวดีทั้งสิ้น แต่ฝีมือไม่ประณีตเหมือนที่ขุดได้ที่เมือง นครปฐม

หมู่บ้านไทยโซ่ง

หมู่บ้านไทยโซ่ง
ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะแรด ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน เชื้อสายไทยโซ่ง หรือไทยทรงดำ (เนื่องจากชาวไทย โซ่งชอบ ใช้เครื่องแต่งกายสีดำ) หรือลายโซ่ง อพยพมาจากบ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีวัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง นอกจากนั้นภายใน หมู่บ้าน มีหัตถกรรม ที่น่าสนใจ ได้แก่ การทอผ้า และเครื่องจักสานต่าง ๆ

การเดินทาง

 รถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายเก่า สายถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข4) ผ่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพรานไปจนถึงจังหวัดนครปฐม หรือ เส้นทางสายใหม่ จากกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี ผ่านพุทธมณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงตัวจังหวัดนครปฐม

รถไฟ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟไปจังหวัดนครปฐมทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร.1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444และที่สถานีรถไฟธนบุรี โทร.0 2411 3102 หรือwww.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง 
การเดินทางไปจังหวัดนครปฐม สามารถเดินทางได้จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา05.30-23.15 น. ซึ่งมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศวิ่ง2 เส้นทาง คือ
สายเก่า (กรุงเทพฯ-อ้อมใหญ่-สามพราน-นครปฐม) มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น2 สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ราชบุรี, กรุงเทพฯ-บางลี่
สายใหม่ (กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี-นครปฐม) สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น1 สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ด่านช้าง(สีน้ำเงิน) หรือ รถโดยสารปรับอากาศชั้น2 สายกรุงเทพฯ -นครปฐม,สายกรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก, กรุงเทพฯ-เพชรบุรี ตั้งแต่เวลา05.30-23.00 น. รถอกทุก15 นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี โทร.0 2435 1199, 0 2435 5605,
0 2434 7192 และ นครปฐมทัวร์ กรุงเทพฯ โทร.0 2435 4971 นครปฐม โทร.0 3424 3113 หรือที่เว็บไซต์www.transport.co.th

เทศกาลและงานประเพณี

งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม

งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม
จัดขึ้นระหว่างวันที่1-7 กันยายน ของทุกปี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ผลไม้ที่นิยมปลูกในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง กล้วย เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ได้แก่ กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง ฯลฯ ระหว่างการจัดงานมีการประกวด โต๊ะจีน และผลไม้ต่าง ๆ

งานประเพณีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

งานประเพณีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น12 ค่ำ ถึงแรม5 ค่ำ เดือน12 ของทุกปี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ กลางคืนมีมหรสพ

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์
จัดขึ้นระหว่างวันที่13-17 เมษายน ของทุกปี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีการทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปพระร่วงโรจนฤทธิ์ ก่อพระเจดีย์ทราย มีมหรสพและการละเล่นพื้นเมือง

โรงแรมที่พักที่น่าสนใจในนครปฐม

โรงแรมซิลเวอร์ วูด รีสอร์ท (Silver Woods Resort)

โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ ลอด์จ (The Royal Gems Lodge 2000)

โรงแรมยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (Uniland Golf & Resort)

โรงแรมโรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์ (Rose Garden Riverside)