ททท.เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง อุดรธานี ประจำปี 56

Home / ข่าวท่องเที่ยว, ภาคอีสาน / ททท.เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง อุดรธานี ประจำปี 56

จังหวัดอุดรธานี โดยเทศบาลนครอุดรธานีกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี งามของคนไทยให้คงสืบต่อไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

ททท.เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง อุดรธานี ประจำปี 56

ททท.เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง อุดรธานี ประจำปี 56

โดยในงานจะมีขบวนแห่กระทงของชุมชน สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จากสนามทุ่งศรีเมือง ไปยังสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม บริเวณลานอเนกประสงค์หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งจัดประกวดกระทงประเภทสวยงามของหน่วยงานบริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา และประเภทรณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการประกวดกระทงของประชาชนทั่วไปเยาวชน บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา ฯลฯ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

ททท.ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเทศบาลนคอุดรธานี ประจำปี 2556 และสืบสานงานประเพณีในวันและเวลาดังกล่าว หรือสนใจส่งกระทงเข้าประกวด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา(ชั้น 7) สำนักงานเทศบาลอุดรธานี โทร.042325176-85 ต่อ 7118, 7125 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ในวันเวลาราชการ

ททท.เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง อุดรธานี ประจำปี 56

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก ททท.เที่ยวอีสาน