งานกินกุ้งแม่น้ำแม่กลอง ณ ตลาดน้ำบางน้อย ครั้งที่ 1

งานกินกุ้งแม่น้ำแม่กลอง ณ ตลาดน้ำบางน้อย ครั้งที่ 1

               จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางคนที ร่วมจัดงานกินกุ้งแม่น้ำแม่กลอง ณ ตลาดน้ำบางน้อย…