Pakchong Cowboy Festival 2010

Pakchong Cowboy Festival 2010

Pakchong Cowboy Festival 2010     ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ – ปากช่อง  ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา  จัดงาน “Pakchong Cowboy Festival…

Milky Way 2010 @ CentralPlaza Ramindra

Milky Way 2010 @ CentralPlaza Ramindra

       ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอเชิญร่วมสัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งนมในงาน “Milky Way 2010 @…