เทศกาล ดูปู เที่ยวพุ ถ่อแพ ที่ห้วยเขย่ง

เทศกาล ดูปู เที่ยวพุ ถ่อแพ ที่ห้วยเขย่ง

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้จัดโครงการ เทศกาลดูปู เที่ยวพุ ถ่อแพ ที่ห้วยเขย่ง ขึ้นตลอดเดือน กรกฎาคม 2553 เพื่อนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยว…