งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2557

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2557 ในช่วงปลายเดือนกันยายน -ปลายเดือนตุลาคม 2557 ที่จังหวัดน่าน งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2557 นางสาวภัทรอนงค์ ณ…