PROMENADA ชวนคุณมาเสพศิลป์ ปลดปล่อยจินตนาการสู่โลกแห่งศิลปะไร้ขอบเขต ในงาน ART@PROM ครั้งที่ 3

PROMENADA ชวนคุณมาเสพศิลป์ ปลดปล่อยจินตนาการสู่โลกแห่งศิลปะไร้ขอบเขต ในงาน ART@PROM ครั้งที่ 3

“เพราะศิลปะทำให้โลกน่าอยู่” ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ เอาใจคนรักงานศิลป์ ในงาน Art@Prom ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ภายใต้คอนเซปต์ร่วมสมัย “Contemporary Art”…